Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Demerbekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Demerbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Okt. 2016 - Terugblik op een geslaagde Demerdag

Op 28 oktober organiseerde het bekkensecretariaat Demerbekken al voor de derde maal een Demerdag. Met dit initiatief willen we de samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij het waterbeleid in het Demerbekken bevorderen. Met ruim 100 aanwezigen was ook deze editie meer dan geslaagd!

Dec. 2016 - Vlaamse Regering onderschrijft integrale visie Demervallei en Laak

Op 23 december onderschreef de Vlaamse Regering de jarenlange inspanningen om verschillende doelstellingen voor de Demervallei tussen Diest en Werchter geïntegreerd aan te pakken. Het gaat om een betere bescherming tegen overstromingen, een meer natuurlijke Demervallei en mogelijkheden voor zachte recreatie en streekontwikkeling. Hiertoe keurde ze de geïntegreerde visie voor de Demervallei, het voorkeursalternatief voor het Sigmagebied Demervallei en het indicatief actieprogramma goed.

Feb. 2017 - Meanders voor de Zwarte Beek

De Zwarte Beek, één van Vlaanderens ecologisch meest waardevolle waterlopen, is speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met de juiste inspanningen is de goede watertoestand er haalbaar tegen 2021. Het bekkensecretariaat bracht daarom in 2016 de betrokken actoren samen en besprak de inspanningen die nog nodig zijn op het vlak van rioleringen en structuurherstel.

Feb. 2017 - Life project Delta tilt natuur in Demervallei naar topniveau

Een groot deel van de waterlopen in het Demerbekken komt samen ter hoogte van het overstromingsgevoelig gebied van Schulen en Webbekom. Het gebied is het waterveiligheidscentrum van het Demerbekken en een thuis voor zeldzame watergebonden natuur. De komende vijf jaar investeren de beheerders van het Schulensbroek en het Webbekombroek via het ambitieuze Europese Delta Life project samen in waterbeheer, natuur en zachte recreatie in dit unieke samenvloeiingsgebied. Het bekkensecretariaat zal in zijn integraal project Schulensbroek maatregelen bespreken om de waterkwaliteit van de waterlopen die in het gebied uitmonden, te verbeteren.

Feb. 2017 - Strategisch project voor Getevallei goedgekeurd

De uitwerking van een integrale landschapsvisie voor de Getevallei is één van de strategische projecten waaraan minister Joke Schauvliege eind 2016 goedkeuring en subsidie verleende. De nieuwe visie zal verschillende doelstellingen voor de vallei integreren, waaronder het streven naar een gezond riviersysteem en het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van de vallei. Aanvullend zal het bekkensecretariaat, in het kader van het integraal project Getes-Melsterbeek, onderzoeken welke inspanningen bij voorrang nodig zijn om de waterkwaliteit in de Getevallei vooruit te helpen.

Maart 2017 - Structuurherstel in speerpuntgebied Munsterbeek

De Munsterbeek in Bilzen en haar zijlopen zijn een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Om tegen 2021 een goede watertoestand te halen, moet vooral het visbestand er zich nog herstellen. Zo bleek uit de doorlichting van het gebied door het bekkensecretariaat.

Maart 2017 - Werken aan Winterbeek gestart

De werken voor de sanering van de Winterbeek zijn gestart. Tegen 2021 moet maar liefst 17 km vervuilde waterbodem van de Winterbeek en haar vallei gesaneerd zijn. De OVAM, de VMM en Tessenderlo Chemie sloegen hiervoor de handen in elkaar.

Maart 2017 - Nieuw Onderhoudsloket voor Getevallei

In de Getevallei is een Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) gestart voor een efficiënter onderhoud van de kleine landschapselementen. Dit initiatief draagt ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Juni 2017 - Grote belangstelling voor infomarkten Demervallei en Laak

De informatievergaderingen over de Demervallei en de Laak, die dit voorjaar op initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV in Werchter, Aarschot en Zichem plaatsvonden, brachten heel wat volk op de been. Ruim 600 geïnteresseerden kwamen luisteren naar de toekomstvisie voor de Demervallei.

Aug. 2017 - Ecologisch herstel voor Herkebeek

In het kasteeldomein van Voort (Borgloon) krijgt de Herkebeek over ruim 2 km een ecologische opwaardering. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, watering De Herk en de provincie Limburg maken hier samen werk van binnen het integraal project voor de Herk en Mombeek. Dat gebeurt in nauw overleg met graaf le Hardy.

Aug. 2017 - Platbodem in Zichem vormt eerste Demerbaken

Op 7 juni 2017 ging een unieke platbodem ‘voor anker’ aan De Hemmekes in Zichem. Het is het eerste van vijf bakens langs de Demer. Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland zetten met het project ‘Ontmoet de Demer’ de unieke troeven van de Demervallei in de kijker.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.