Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker > Maart 2017 - Structuurherstel in speerpuntgebied Munsterbeek

Maart 2017 - Structuurherstel in speerpuntgebied Munsterbeek

De Munsterbeek in Bilzen en haar zijlopen zijn een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Om tegen 2021 een goede watertoestand te halen, moet vooral het visbestand er zich nog herstellen. Zo bleek uit de doorlichting van het gebied door het bekkensecretariaat.

Begin februari 2017 zijn Natuurpunt en de provincie Limburg gestart met het herstel van enkele beken en oude vijvers in het natuurgebied Munsterbos. Die beken vloeien samen in de Munsterbeek die op haar beurt naar de Demer stroomt. Het herstel van de natuurlijke beekstructuur en de aanleg van vistrappen biedt de soorten in het gebied kansen om zich opnieuw te ontwikkelen tot veerkrachtige populaties.

De oude betonnen dammen worden uitgegraven, zodat de Bezoensbeek, de Zutendaalbeek en de Molenbeek opnieuw kunnen meanderen. Er komen vistrappen in de  Bezoensbeek en de Zutendaalbeek en enkele oude vijvers worden hersteld.

Ook voor de omwonenden zijn de werken een goede zaak. Door de beken te laten meanderen, kan meer water gebufferd worden, waardoor de kans op wateroverlast in de afwaartse woonwijken afneemt.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.