Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker > Bekkensecretariaat en VMM lichtten aandachtsgebied Herk door

Bekkensecretariaat en VMM lichtten aandachtsgebied Herk door

De Herk en de Kleine Herk vormen samen een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat we er een goede ecologische en chemische toestand van de waterloop beogen tegen 2027. Het bekkensecretariaat en de VMM hebben het aandachtsgebied doorgelicht, brachten knelpunten in kaart en gingen op zoek naar oplossingen. Ze kregen daarbij de steun van een stagestudent.

Resultaten doorlichting

De doorlichting  maakt duidelijk dat er de volgende jaren vooral moet ingezet worden op het verminderen van  de fosfor- en stikstofvracht, die de Herk vanuit de huishoudens en landbouw ontvangt. Het gemeentelijk rioolstelsel moet verder uitgebouwd worden, door erosie komen bodemdeeltjes vervuild met nutriënten in de waterlopen en overstorten werken te vaak omdat te veel hemelwater in de riolering komt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.