Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2019 - Terugblik op 10 jaar strategische projecten in Demer- en Laakvallei

Op 19 maart 2019 organiseerde het Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met haar partners, waaronder het bekkensecretariaat van het Demerbekken, een symposium over 10 jaar strategische projecten in de Demer- en Laakvallei. Ook Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel was aanwezig.

Van strategisch project tot gedragen visie

Een strategisch project is een instrument van de Vlaamse overheid om binnen een bepaald gebied over sector- en bestuursgrenzen heen te werken aan de versterking van de kwaliteit van de ruimtelijke structuur.

Binnen de Demer- en Laakvallei liepen en lopen verschillende ruimtelijke processen. De strategische projecten droegen de afgelopen 10 jaar bij aan de goede afstemming van deze processen. Het laatste strategische project voor het grondgebied van de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Schepenheuvel-Zichem en Tremelo resulteerde in een gezamenlijke en gedragen visie voor het gebied: de 'Integrale visie voor de Demervallei en Laak' die in 2016 door alle bestuursniveaus en partners ondertekend werd tijdens de Demerdag.

Van visie naar uitvoering

Intussen verschoof de focus naar de uitvoering van de visie. Het Interbestuurlijk overleg van Demer en Laak, opgericht binnen de schoot van het Bekkenbestuur, overziet de uitvoering van het project.

  • De eerste concrete realisaties waren de Demerontmoetingsplaatsen. "Het toeristisch luik van de integrale visie wordt stilaan werkelijkheid", vertelde gedeputeerde voor toerisme Monique Swinnen op 19 maart. "Met de ontmoetingsplaatsen hebben we vijf unieke trefplaatsen gecreëerd mét een verhaal".
  • Voormalig coördinator Katty Wouters vertelde met veel enthousiasme over het ABC van de Demervallei, een project waarbij aan de hand van foto's en interviews met oude Demerbewoners de oude gebruiken en begrippen uit de vallei gereconstrueerd zijn.
  • Bart Van der Aa (ANB) en Klaas Ryckaert (De Vlaamse Waterweg) blikten vooruit op hoe de Demervallei de komende jaren grondig van aanzicht zal veranderen door de heraansluiting van 30 meanders, goed voor 11 kilometer extra rivier.
  • Volgens Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel is het strategisch project van de Demer- en Laakvallei, het eerste in het buitengebied, een inspiratiebron voor vernieuwing in Vlaanderen. "De hier opgedane ervaringen tonen aan dat een geïntegreerde gebiedsontwikkeling in de open ruimte in Vlaanderen mogelijk is."
  • Provinciegouverneur Lodewijk De Witte, voorzitter van het Bekkenbestuur en van het Interbestuurlijk overleg van Demer en Laak, sprak de wens uit om het overleg onder begeleiding van een gebiedscoördinator verder te zetten. Hij riep alle bestuursniveaus op om dit financieel mee mogelijk te maken.

Tien jaar Strategische Projecten in Demer- en Laakvallei

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.