Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2022 - Bekkenbestuur geeft goedkeuring aan actieplan om Demerbekken beter te wapenen tegen overstromingen

De uitzonderlijke neerslag van juli 2021 zorgde ook in het Demerbekken voor heel wat wateroverlast. Op 25 januari 2022 keurde het bekkenbestuur van het Demerbekken een evaluatierapport goed met acties en aanbevelingen om het Demerbekken in de toekomst beter te wapenen tegen extreme neerslag.

Het rapport noemt de overstromingen van juli 2021 een wake-up call. We moeten de aanpak van het overstromingsrisicobeheer, dat vandaag nog te veel uitgaat van symptoombestrijding, in vraag durven stellen. Het rapport schuift daarbij 2 verdedigingslinies naar voor:

  • het watersysteem herstellen zodat we de overstromingspiek kunnen vertragen, het water maximaal kunnen spreiden over de vallei en schade en ongewenste neveneffecten (bv. voor ecologie) maximaal kunnen vermijden
  • een aangescherpt crisisbeheer omdat het herstel van het watersysteem nu eenmaal een enorme opdracht is die veel tijd, mensen en middelen vraagt.

Raadpleeg het rapport

Bijlage 3 bij het rapport: de gebiedsgerichte werking in het Demerbekken

  

 Evaluatierapport overstromingen 2021

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.