Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker > Mei 2019 - Bekkensecretariaat start integraal project voor 'De Winge'

Mei 2019 - Bekkensecretariaat start integraal project voor 'De Winge'

Op 22 maart 2019 startte het bekkensecretariaat een nieuw integraal project op voor het stroomgebied van de Winge.

Meer dan twintig vertegenwoordigers van de waterbeheerders, de betrokken gemeenten (Rotselaar, Holsbeek, Tielt-Winge en Lubbeek), de provincie, Vlaamse administraties en middenveldorganisaties kregen in het gemeentehuis van Rotselaar een toelichting over de huidige waterkwaliteit en de plannen voor de Winge.

 

Aandachtsgebied

De Winge is aandachtsgebied van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. We werken er aan een goede toestand van de waterloop tegen 2027. Voor waterplanten en macro-invertebraten (kleine waterdiertjes) wordt de norm gehaald. Maar de hoeveelheid fosfor in de waterloop is nog steeds te hoog.

Jeroen Jansen, planningsverantwoordelijke van het Demerbekken, gaf toelichting bij de geplande acties om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Bijkomende acties & initiatieven

Aan de partners werd gevraagd om op basis van deze informatie mee te denken over mogelijke bijkomende initiatieven op het vlak van rioleringen, erosiebestrijding en structuurherstel van de waterloop. Deze nieuwe voorstellen zullen op een volgend overleg verder besproken worden. 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.