Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

10de Demerdag aan de Zwarte Beek, 11 september 2023

10de Demerdag, 11 september 2023, partners

10de Demerdag, Care-Peat, 11 september 2023

10de DEMERDAG aan de Zwarte Beek

veenherstel voor water, natuur en klimaat 

    

Tijdens de 10de Demerdag, op 11 september 2023 in Beringen, stond een heel specifiek type van sponslandschap in de spotlights: het veengebied van de Zwarte Beek. In dit prachtig water- veen- en natuurgebied zijn de voorbije jaren heel wat projecten uitgevoerd en staat nog heel wat op stapel.

Willy Vanlook, grondlegger van het behoud, herstel en de ontwikkeling van de Zwarte Beek, gaf de aftrap. Daarop volgden boeiende excursies en uiteenzettingen over het natuurinrichtingsproject van ANB en VLM, het internationaal project Care Peat van Natuurpunt en de hermeandering in de benedenloop door VMM.

Na het overzicht van de tien integrale projecten in het Demerbekken en een toelichting over de waterkwaliteit in de Zwarte Beek sloot professor Gert Verstraeten af met een boeiende toelichting  over het belang van veenherstel in de Zwarte Beek en het Demerbekken. 

Deze jubileumeditie was een organisatie van het bekkensecretariaat Demerbekken, in samenwerking met Natuurpunt, de stad Beringen, VMM, VLM en ANB.

> Raadpleeg de presentaties.

Van links naar rechts: Willy Vanlook, Elvira Jacques en Werner Mennen

Van links naar rechts: Cyr Mestdagh, Maarten De Jonghe, Maarten De Jonghe en Gert Verstraeten

10de Demerdag, sfeerfoto op terrein

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.