Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

10de Demerdag aan de Zwarte Beek | Care-Peat, 11 september 2023

10de Demerdag, 11 september 2023

Op 11 september trekken we naar de Zwarte Beek, een prachtig water- veen- en natuurgebied waar de voorbije jaren veel projecten werden opgesteld én uitgevoerd. Je ontdekt de verre en recente geschiedenis van de vallei van de Zwarte Beek. Was dat vroeger een doorstroommoeras? Hoe heeft het natuurbeheer er zich in al die jaren ontwikkeld? We belichten plannen en resultaten van de natuurinrichting in de bovenloop en de hermeandering in de benedenloop. We focussen op de veenherstelprojecten Care-Peat en Multi Peat van Natuurpunt. We bespreken de waterkwaliteit en het belang van veenherstel voor water, natuur en klimaat. En we nemen je mee op een digitale trip langs de tien integrale projecten van het Demerbekken.

In de namiddag kan je verschillende terreinrealisaties in deze prachtige vallei ontdekken, waarna we afsluiten met een netwerkmoment. Met dank aan prof. Gert Verstraeten (KU LEUVEN), Willy Vanlook, Christof Van Ackere en Cyr Mestdagh (Natuurpunt), Werner Mennen en Maarten De Jonghe (VMM), Elvira Jaques (ANB) en Wouter Van Muysen (VLM). Dit alles in Ontmoetingscentrum COR Koersel in Beringen. In samenwerking met Natuurpunt, VMM, VLM en ANB.

> Noteer deze datum alvast in jouw agenda. Meer info volgt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.