Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

6de Demerdag, 30 september 2019: U komt toch ook?

Hoofding 6de Demerdag

De 6de Demerdag brengt ons naar de Herk- en Mombeekvallei. We verwachten u in het Kokima Kasteel in Kortessem. Deze kasteelhoeve ligt aan de Mombeek. In de omgeving plannen we een belangrijk beekherstelproject dat verschillende vismigratieknelpunten zal oplossen.

Waterkwaliteit en integraal project Herk en Mombeek aan u toegelicht

 • U krijgt toelichting over de waterkwaliteit en de integrale projecten in het gebied van Herk en Mombeek en in het Demerbekken.
 • Prof. Gert Verstraeten neemt ons mee door de ontstaansgeschiedenis van de Mombeek en haar vallei, hoe de mens beek en vallei wijzigde en naar zijn hand zette en wat dit betekent voor het toekomstige beheer en herstel.
 • We blikken vooruit op de projecten die de komende jaren gepland staan  en die voortvloeien uit het integraal project voor de Herk en Mombeek, onder impuls van het bekkensecretariaat en het regionaal landschap. Heel wat partners zetten hun schouders onder dit project. Zo ondersteunde VMM de voorbereidende studies en voorontwerpen en gaat de schop binnenkort de grond in. Dat gebeurt  in het kader van het landinrichtingsproject
  'Water-Land-Schap', met de steun van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, het bekkensecretariaat Demerbekken, de VMM, provincie Limburg en watering De Herk.

Partners zetten engagement kracht bij

 • Alle partners binnen de Herk- en Mombeekvallei zullen tijdens deze Demerdag hun engagement om zich zo te blijven inzetten voor het integraal waterbeheer van Herk en Mombeek onderschrijven in een concreet actieplan: het bekkenbestuur, het regionaal landschap, de Vlaamse
  Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Landbouw &
  Visserij, de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Limburg, watering De
  Herk en de 10 Herk- & Mombeekgemeenten.  
 • Ook op Vlaams niveau engageren de partners van het programmateam Water-Land-Schap zich  tot verdere samenwerking. De VLM, de VMM, het departement Landbouw en Visserij, het departement Omgeving, ILVO, VITO-Vlakwa, het Agentschap voor Natuur en Bos en Architecture Workroom zullen hiertoe een charter ondertekenen.
 • Vanuit het landinrichtingsproject Water-Land-Schap lanceert de VLM tijdens de Demerdag ook de eerste projectoproep voor demonstratiemaatregelen van klimaatrobuust agro-waterbeheer in Vlaanderen. 

Maak kennis met de plannen en realisaties op het terrein

In de namiddag laten we u graag kennismaken met de plannen en realisaties op het terrein. U kan kiezen uit twee excursies: een bustocht of een wandeling. Beiden brengen ze u langs verschillende types van structuurherstel.  Zo laten we u zien tot wat voor moois de eerder op de dag voorgestelde plannen kunnen leiden.

De dag sluit af met een receptie en netwerkmoment op het kasteel. 

Programma

 • vanaf 9u30
      

Ontvangt met koffie, thee en fris

 • 10u00 - 10u10

Welkomstwoord van Gouverneur Herman Reynders, voorzitter van het Bekkenbestuur en van Bernard de Potter, administrateur-generaal VMM en voorzitter CIW

 • 10u10 - 10u30
Meanderen door de integrale projecten van het Demerbekken - Jan Vanvelk, bekkencoördinator, VMM
 • 10u30 - 11u10
De Mombeek, waterloop en vallei in verleden en toekomst - Gert Verstraeten, KULeuven
 • 11u10 - 11u20
Plannen van VMM voor beekherstel Mombeek - Maarten Vanaert, VMM
 • 11u20 - 11u30

Waterkwaliteit in Herk & Mombeek - Jeroen Jansen, planningsverantwoordelijke Demerbekken, VMM

 • 11u30 - 11u50
De concrete aanpak voor de Herk- & Mombeekvallei: Integraal project en Landinrichtingsproject Water-Land-Schap - Ward Andriessen, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
 • 11u50 - 12u10

Ondertekening van charter voor de Herk en Mombeek door de partners

Ondertekening van charter Water-Land-Schap voor de leden van het programmateam

 • 12u10 - 13u00

Broodjeslunch

 • 13u00 - 15u30

Bus- of wandelexcursie met bezoek aan verschillende types van beek- en valleiherstel en met een doorkijk naar de toekomst 

 • 15u00 - ... 

                                              

Netwerkmoment met receptie

Inschrijven

De Demerdag is gratis, maar u moet vooraf inschrijven. Dat doet u door ten laatste op 10 september het inschrijvingsformulier in te vullen. U vermeldt hierbij naam, organisatie, mailadres en telefoonnummer Daarnaast geeft u aan of u aanwezig bent bij de presentaties van de voormiddag, de broodjeslunch, de excursie en de receptie. En uiteraard of u wil gebruik maken van de busdienst van en naar het station van Hasselt.

Inschrijfknop

 Praktisch

 • Het Kokima Kasteel is niet zo gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Bij uw inschrijving kan u daarom aangeven of u vanaf het station van Hasselt met de bus wil opgehaald worden. Vergeet niet uw mailadres en gsm-nummer bij de inschrijving te vermelden, zodat wij u nog kunnen informeren over juiste vertrekplaats en -uur aan station van Hasselt!
 • Voorzie zeker aangepast schoeisel voor de bus excursie/ wandeling.
 • Bij inschrijving vragen we u aan te geven of u kiest voor de wandeling of de bustocht.

 

> Wandeling

De wandeling staat in het teken van het toekomstbeeld voor de Mombeek en laat u kennismaken met enkele voorbeelden van graslandherstel. Over de langetermijnvisie voor de Mombeek vertellen we u meer op het kasteeldomein, waar ook de Mombeek stroomt. Vandaar wandelen we naar een perceel  langs de Mombeek. Hier werd recent gewerkt aan het herstel van een top valleigrasland. Soorten als paddenrus, zeegroene zegge  en herfsttijloos komen hier voor. Daarna wandelen we naar de beemd van Wintershoven waar al enkele jaren gewerkt wordt aan het herstel van het valleisysteem. U krijgt er ook uitleg over de ecohydrologische studie, die ANB in het gebied wil uitvoeren.

> Bustocht

De bustocht leidt ons naar het project Batsheersebeemd/Grondelingenbeek. We laten u kennismaken met twee types van beekherstel.

 1. Een grootschaliger hermeanderingsproject waar de historische loop terug werd opengelegd en het rechtgetrokken stuk werd gedempt.
 2. Een kleinschalig structuurherstelproject waarbij gekozen is voor een combinatie van microprofilering en het aanbrengen van dood hout in de bedding van de waterloop.  Bij de hermeandering is gebruik gemaakt van micro-meandering: het aanbrengen van 'happen' in de beekoever die 'spontane' meandering stimuleren. Hierbij werden er kleine hapjes grond uit de ene oever genomen en aan de andere oever neergelegd. Dit zorgt voor een tragere stroomsnelheid en aanslibbing van grond waardoor het voor watervegetatie gemakkelijker is om zich te vestigen. 

> Routebeschrijving

 • Met de bus: Wie zich hiervoor vooraf inschrijft, kan van het station van Hasselt met de bus naar het Kokima Kasteel.  Afspraak ten laatste om 9u10 aan de buitenkant van het VAC van Hasselt. Om 16u45 brengt de bus u  terug naar het station.
 • Met de  fiets: Met de fiets is het Kokima kasteel te bereiken wanneer u van het knooppunt 122 of 137 naar Guigoven rijdt.
 • Met de auto: Neem de afslag 29 van de E313.

> Adres

 • KOKIMA-eventkasteel, Kasteelstraat 16, B-3723 Kortessem.
 • Er is een parking aan het gebouw voor wagens en voor fietsen.

Wegbeschrijving kasteel Kokima

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.