Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2019 - Integraal project Velpe op volle snelheid

De Velpe ontspringt in Boutersem en stroomt door de Zuid-Hagelandse gemeenten Glabbeek en Kortenaken naar Halen, waar ze in de Demer uitmondt.

Het stroomgebied van de Velpe is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

Op basis van een grondige analyse van de toestand, knelpunten en mogelijkheden startte het bekkensecretariaat in 2018 een integraal project voor de Velpe.

Intussen komt dit project op volle snelheid en werken de betrokken actoren samen aan bijkomende acties en initiatieven voor dit gebied.

       De Velpe

Maart 2018: opstart integraal project

Een grondige doorlichting van het stroomgebied van de Velpe lag aan de basis van de opstart van het integraal project in maart 2018.

Uit die doorlichting blijkt dat er een flinke inhaalbeweging nodig is op het vlak van de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur. De meetresultaten voor fosfor en stikstof vertonen wel al een positieve evolutie. De biologische parameters scoren in verhouding goed. Ze bevestigen het potentieel om op termijn en met de nodige inspanningen in de Velpe een goede watertoestand te kunnen halen. Verklaring voor de goede biologie is onder meer de vrij goede structuurkwaliteit van de Velpe. Doordat een aantal trajecten de afgelopen decennia niet of minder intensief geruimd zijn, is de structuurkwaliteit er verbeterd.

 

Juni 2018-2019: bespreking bijkomende acties  

Op dinsdag 5 juni 2018 vond een tweede overleg plaats. Tijdens een workshop werden mogelijke bijkomende acties op het vlak van waterzuivering, structuurherstel en erosie verkend. Op 26 november 2018 volgde een consolidatievergadering. Ook in 2019 wordt het overleg verdergezet. Onder meer de mogelijkheden voor structuurherstel zullen verder besproken worden.

Integraal Project voor de Velpe

2018: startoverleg op 26 maart, workshopoverleg op 5 juni, consolidatieoverleg op 26 november. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.