Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2019 - Vlaamse administraties tekenen charter Water-Land-Schap tijdens Demerdag

Charter Water-Land-Schap

Tijdens de Demerdag op 30 september 2019 ondertekenden de VLM, de VMM, het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, het ILVO, VITO, VLAKWA, het ANB en Architecture Workroom Brussels een charter dat hen toelaat samen te werken aan het landinrichtingsproject Water-Land-Schap.

Het project wil de urgente noden rond waterbeheer in agrarische gebieden in kaart brengen en samen met lokale landbouwers, grondeigenaars, lokale besturen en waterbeheerders passende oplossingen zoeken die een win-win inhouden voor duurzame voedselproductie, landschapskwaliteit en een robuust watersysteem.

14 deelprojecten

Water-Land-Schap bestaat uit 14 deelprojecten. De uitvoering gebeurt door lokale coalities van landbouwers, lokale besturen, verenigingen en bedrijven. 

Elk gebied kan dankzij het project kwaliteitsvoller ingericht worden. 

Twee deelprojecten liggen in het Demerbekken:

  • een kwaliteitsvolle Getestreek ontwikkelen
  • samen met de landbouwers een groenblauw netwerk aanleggen in de Herk- en Mombeekvallei.

Eén project sluit aan bij het integraal project Demervallei 

  • de Laakvallei omvormen tot een klimaatbestendige regio
    Demerdag 2019 (2)

Demonstratieprojecten 

In het kader van Water-Land-schap kunnen landbouwers, verenigingen en gemeenten in de deelgebieden tot eind 2019 demonstratieprojecten voorstellen voor het bestrijden van droogte, het voorkomen van erosie en het verbeteren van de waterkwaliteit. Een jury bepaalt welke voorstellen subsidie ontvangen vanuit de Vlaamse overheid.

Demonstratieprojecten kunnen bijvoorbeeld nieuwe modellen van beheerovereenkomsten uittesten of waterbesparende of waterophoudende maatregelen uitproberen.

Na een demonstratiefase van 3 jaar kunnen ze gebruikt worden om het beleid en landbouwers uit andere gebieden in Vlaanderen te ondersteunen door hen goede voorbeelden aan te reiken.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.