Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

8ste Demerdag: WATER en NATUUR in de DEMERDELTA

Op dinsdag 27 september organiseert het bekkensecretariaat Demerbekken, samen met de partners van project Life Delta en Regionaal Landschap Noord Hageland, de 8ste Demerdag.

Stroomopwaarts Diest stromen verschillende Haspengouwse, Hagelandse en Kempische beken op korte afstand samen met de Demer. De Demervallei met het Schulensbroek en Webbekomsbroek-Borchbeemden vormt een uniek overstromingslandschap. Het gebied speelt vandaag een belangrijke rol in het waterbeheer en het natuurbehoud in Vlaanderen. In dit bijzondere gebied werken Natuurpunt, VMM, ANB en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan het inspirerende project Life Delta.

Op onze Demerdag stellen we dit project graag voor. Dat doen we met excursies in de voormiddag en boeiende presentaties in de namiddag. Naast het Life Delta project hebben we het ook over de waterkwaliteit en de integrale projecten in het hele Demerbekken.

In lijn met de actualiteit presenteren professoren Patrick Willems en Gert Verstraeten, namens het expertenpanel hoogwaterbeveiliging, het advies ‘Weerbaar Waterland’ dat aan de Vlaamse Regering een structurele aanpak voorstelt van wateroverlast en droogte.  

Luc Vervoort (Natuurpunt) sluit af met een ode aan het land van Delta, Demer & Dijle, het veelkleurig lint van donken en dalen, de schakel tussen Kempen, Hageland en Haspengouw.

Bij een broodjeslunch en receptie kan u verder info opdoen en netwerken in aloude Demerdagstijl.

Ontdek het volledige programma en schrijf u in.

8ste Demerdag - Uitnodiging

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.