Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

9de Demerdag | WaterProof in Haspengouw, 24 april 2023

9de Demerdag, Waterproof in Haspengouw

Landschappen die het water beter vasthouden en minder laten afstromen. daar geven we in 2023 extra aandacht aan tijdens 9de Demerdag.

In samenwerking met VITO, pcfruit en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, laten we jou kennismaken met het Blue Deal project Vlaanderen WaterProof in de Fruitstreek en met de plannen voor het Landschapspark ‘Hart van Haspengouw’. We voorzien boeiende uiteenzettingen, een academisch panel, leerrlijke excursies en voldoende tijd voor netwerking en contacten in het Hellingenfort, het bedrijf van fruitteler Karel Vaes in Borgloon.

> programma en inschrijven

Inschrijven kan tot 31 maart 2023.

Wat mag je verwachten ?

> Boeiende uiteenzettingen met:

 • Tine Rijvers en Ward Andriessen (Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren) presenteren de vernieuwende demoprojecten ‘Water-Land-Schap’, als opstap naar het toekomstig landschapspark ‘Hart van Haspengouw’.
 • Met Ingeborg Joris (VITO) ontdekken we hoe een 'WaterProof' beheer van bodem en water er kan kan uitzien in de fruitteelt van Haspengouw en Hageland, een sector waar water cruciaal is. En een regio die ook kampt met uitdagingen zoals wateroverlast en erosie.
 • Flore Vavourakis (KU Leuven) onthult het juridisch statuut van het water en geeft een juridische kijk op het waterverdelingsvraagstuk.
   

> Academisch panel met:

 • Maika Dekeyzer (KU Leuven) vertelt in ‘ontworpen woestijnen’ hoe maatschappelijke keuzes in de 18de eeuw mee de fundamenten legden voor de verdroging vandaag.
 • Jan Staes (Universiteit Antwerpen) leert ons hoe we in de toekomst moeten sparen en beleggen in de ‘waterbank’ van het Haspengouwse watersysteem.
 • Patrick Willems (KU Leuven) bespreekt de impact van drainage in bebouwd gebied. 

> Vragenronde met:

 • Maika Dekeyzer (KU Leuven), Jan Staes (Universiteit Antwerpen), Patrick Willems (KU Leuven), Ingeborg Joris (VITO) en Jan Vanvelk (bekkencoördinator Demerbekken); moderator Dieter Cuypers (VITO).

​> Excursies door het boomgaardenlandschap en de bloemrijke graslanden van Haspengouw, langs de projectresultaten van WaterProof en Water-Land-Schap.

Keuze uit drie excursies:

 • Excursie 1 | Langs bloesems en boomgaarden: een klimaatrobuust bodem- en waterbeheer in de Fruitstreek. Vlaanderen WaterProof schetst uitdagingen en oplossingen om de fruitteelt beter te wapenen tegen droogte. (bustocht en wandeling)
 • Excursie 2 | Graslanden en moerassen in het sponslandschap: we trekken door het valleilandschap van de Herk, bezichtigen de resultaten van de hermeandering van de Herk in Helshoven en de natuurlijke win-win inrichting van het overstromingsgebied van Hoenshoven. Een wandeling met veel aandacht voor de ecologie en de sponswaarde van de valleigraslanden. (wandeling)
 • Excursie 3 | Landschapswandeling Mettekoven: Door een afwisselend ‘sponslandschap’, typisch voor het landschapspark ‘Hart van Haspengouw’, wandelen we naar het dorpje Mettekoven en ontdekken we meer over. climate farming en agrobiodiversiteit. We vernemen dat het aanplanten van  hagen rond fruitplantages helpt  bij  bestuiving en plaagbestrijding en komen meer te weten over het belang van erosiebestrijding, infiltratie en natuurlijke valleiwerking. (wandeling)


 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.