Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Beleid in de BRES voor water

"In de BRES voor water” van de provincie Limburg, UHasselt, het Demerbekken, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren brengt de waterstand en ecologische kwaliteit van de Limburgse beken in kaart.

Enkele getuigenissen zetten de boodschap dat ruimte voor water en natte natuur belangrijk zijn, kracht bij.

Vlaanderen kent een structureel watertekort. Bijna nergens in Europa is er minder water per inwoner beschikbaar. Tegelijk worden voor de toekomst meer en intensievere droogteperiodes voorspeld.

Ook de Limburgse beken lijden sterk onder droogte.

Het citizen science project "In de BRES voor water" volgt de waterstanden en de ecologische kwaliteit van enkele Limburgse beken op en informeert omwonenden over het probleem van watertekort en wateroverlast voor mens en natuur.

Pleidooi voor meer ruimte voor water en meer natte natuur

Het behoud en herstel van natte natuur heeft een belangrijke plaats in de Blue Deal. Vlaams minister Zuhal Demir legt ons aan de Slagmolen in het waterrijke reservaat De Maten in Genk uit waarom.

Aan de oever van de Mombeek benadrukt bekkencoördinator Jan Vanvelk het belang van meanderende waterlopen en natte natuur voor proper water. 

Limburgs gedeputeerde van natuur en milieu Bert Lambrechts licht aan de Sluisbeemden langs de Demer toe hoe het Limburgse waterplan een antwoord geeft op het toenemende risico op waterschaarste- en droogte.

En Sofie Van Belleghem van de provincie Limburg legt beklemtoont dat waterbeleid maatwerk vraagt en afstemming met de omgeving. 

Bekijk de getuigenissen “Beleidsmakers over water”.    In de bres voor water

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.