Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2021 - Wetenschappers in de BRES voor Herk en Mombeek

De afgelopen droge periodes zetten de natuur in en rond de Limburgse beken onder druk.

Het citizen science project “In de BRES voor water”, een project van provincie Limburg, UHasselt, het bekkensecretariaat Demerbekken, de Vlaams Milieumaatschappij en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, brengt de waterstand van Limburgse beken en hun ecologische kwaliteit in kaart. Burgers kunnen hieraan bijdragen door de waterstanden van een beek in hun buurt op te volgen en door te geven via een online tool.

Dit project heeft een dubbele doelstelling: beter zicht krijgen op de waterstanden van beken en burgers sensibiliseren over de impact van droogte.

Beken lijden sterk onder droogte

Kleinere watersystemen ondervinden sneller een impact van droogte. Het feit dat vele beken rechtgetrokken, ingebuisd of overwelfd zijn, versterkt dat effect nog.

In drogere periodes valt het brondebiet van beken weg, neemt de stroomsnelheid af, vermindert het contact tussen het water en de oever, of valt de beek zelfs droog. Dit alles heeft een belangrijke ecologische impact op de natuur en rond de beek.

In de BRES voor water

Om beter zicht te krijgen op de impact van droogte op de waterstanden en de ecologie van de Limburgse beken zijn de provincie Limburg en Universiteit Hasselt samen met de partners, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de Vlaamse Milieumaatschappij en het bekkensecretariaat Demerbekken, het project "In de BRES voor water" gestart.

Binnen dit citizen science-project volgen burgers, wetenschappers en beleidsmakers samen de waterstanden en de ecologische kwaliteit van een aantal Limburgse beken. De beken worden het hele jaar gemonitord, ook in de winter. De waterstanden in de winter geven immers een indicatie van mogelijke problemen in het daaropvolgende voorjaar. 

Meer info over dit project: www.indebresvoorwater.be 

Herk en Mombeek als praktijkvoorbeeld

 

Januari 2021         

In de BRES voor water’ sprak met wetenschappers, beleidsmakers, terreinbeheerders en burgers over droogte en het herstel van beken en valleien.

In een eerste filmpje geven Patrick Willems, professor Hydraulica aan de KULeuven en Thomas Neyens, biostatisticus en  ecoloog, verbonden aan de UHasselt en de KULeuven in het natuurgebied Wintershovenbeemd aan de Mombeek, uitleg bij de effecten van droogte op de natuur in en rond de beek.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.