Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2019 - Eerste Demermeander geopend

Sinds april 2019 stroomt er opnieuw Demerwater door de meander in Vinkenberg tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het is de eerste van een 30-tal historische meanders die de komende jaren terug aangesloten worden aan de Demer. Een historisch moment.

De werken kaderen binnen het Sigmaproject Demervallei en geven uitvoering aan de integrale visie op Demervallei en Laak, die tijdens de Demerdag van 2016 ondertekend werd.

Dubbel voordeel

Het aantakken van de afgesneden meander levert een dubbel voordeel op. In natte periodes helpt de meander het teveel aan water te bergen en hoge waterpeilen op te vangen. In droge periodes voert de rivier het water trager af, wat verdroging tegengaat.

Door verschillende meanders weer op de rivier aan te sluiten, maken we de Demer bovendien langer, waardoor het vermogen van de rivier om zichzelf te zuiveren toeneemt. In de meanders kent het water verschillende snelheden. Dat zorgt voor extra beweging in het water, waardoor er meer zuurstof in het water komt, en daar profiteren ook waterplanten en vissen van.

Draagt bij aan integrale visie Demervallei

Het project kadert in het samenwerkingsverband tussen de Demergemeenten, de provincie, de bekkensecretariaten van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken en de Vlaamse Regering, gebaseerd op de integrale
visie op Demervallei en Laak, die tijdens de Demerdag van 2016 door alle partners werd ondertekend.

Aansluiting Demermeander

 

De werken in Vinkenberg kaderen in het Europese LIFE-project Belini. Met dat project bundelen acht Belgische partners de krachten om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren. Ze nemen tal van maatregelen die bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en die het overstromingsrisico beperken.

Logo Life

Logo Belini

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.