Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Minister zet handtekening onder integrale visie voor Demervallei en Laak

Op dinsdag 14 februari ondertekende minister Joke Schauvliege namens de Vlaamse Regering de integrale visie voor de Demervallei en de Laak. Dat gebeurde in aanwezigheid van de bekkencoördinatoren van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken en vertegenwoordigers van Ruimte Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

 

Ondertekening integrale visie Demervallei en Laak

Met de ondertekening honoreert de minister de inspanningen om samen werk te maken van een veilige, natuurlijke en mooie toekomst voor de Demer en de Laak tussen Diest en Werchter.

De partners - de bekkenbesturen van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken, Waterwegen en Zeekanaal NV, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo en het regionaal landschap Noord-Hageland - ondertekenden eerder al de toekomstplannen voor de Demervallei en de Laak. De ondertekening vond plaats op 28 oktober 2016, tijdens de 3de Demerdag, een initiatief van het bekkensecretariaat Demerbekken.

Toekomstplannen voor een meer natuurlijke Demervallei en Laak

In de integrale visie voor de Demervallei en Laak engageren de partners zich om wateroverlast in de vallei aan te pakken en de natuur in de Demer en zijn vallei te herstellen en te versterken.

De komende jaren worden 30 oude meanders van de Demer weer aangesloten op de rivier. Hierdoor kunnen hoge waterpeilen op een natuurlijke manier gebufferd worden en zal er in droge periodes minder verdroging optreden. Kwelgebieden worden hersteld en op een aantal, weldoordachte locaties zal overstromingswater opnieuw de vallei kunnen instromen. De Laak wordt terug watervoerend gemaakt door de verbinding met de Demer op twee plaatsen te herstellen. Zo krijgt zeldzame natuur in de Demervallei en de Laak alle kansen en komt een goede waterkwaliteit alvast een forse stap dichterbij.

En dat is ook nodig. Delen van de Demer en de Laak zijn aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat we er ten laatste in 2027 een goede watertoestand willen bereiken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.