Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Een onverGETElijke Demerdag

Onver-GETE-lijke 7de Demerdag

 

De 7de Demerdag brengt ons naar de weidse valleien van de Getes. We verwachten u aan de Kasteelhoeve van Wange in Landen, waar de VMM een oude meander van de Kleine Gete opnieuw aansluit. Eén van de vele maatregelen voor beek- en valleiherstel die in het gebied van de Getes op de planning staan en die bijdragen aan de strijd tegen wateroverlast èn droogte !

Toelichtingen

U krijgt toelichting over de waterkwaliteit, het integraal project voor het gebied van de Getes en over het integraal waterbeheer in het Demerbekken.

Prof. Gert Verstraeten neemt ons mee door de ontstaansgeschiedenis van de Getes en hun vallei. Hij vertelt ons hoe de mens beek en vallei naar zijn hand zette en wat dit betekent voor het toekomstige beheer en herstel.  

We blikken vooruit op de integrale waterprojecten die de komende jaren gepland staan. Het strategisch project Getestreek en het project Water-Land-Schap hebben heel wat initiatieven in gang gezet.

En in een panelgesprek bespreken we de toekomstperspectieven voor de Getestreek vanuit drie perspectieven: robuuste valleien, levenskrachtige dorpen en slimme mobiliteit.

Op het terrein

In de namiddag laten we u graag kennismaken met de streek en met een aantal plannen en realisaties op het terrein. U kan kiezen uit volgende excursies:

  1. Structuurherstel in de Kleine Getevallei: de heraansluiting van een meander aan de Kleine Gete in Wange en het Blue Deal project Den Bruel in Zoutleeuw
  2. Ontwikkeling van groenblauwe corridors: het Gobelin project in de Molenbeekvallei en kansen voor kernversterking in Walshoutem en Landen
  3. Levend water, van soortbescherming tot waterbeleving: herstel leefgebied rivierdonderpad (Deysbeek/ Waarbeek), kansen voor kernversterking in Orsmaal, provincie domein Het Vinne
  4. Natte natuur: bezoek aan het reservaat Aronstshoek, wandeling in het Warandebos en een blik op de toekomst van Geetbets
  5. Structuurherstel in de Grote Getevallei: project s’ Hertogengracht, project Future Floodplains en potenties voor de kernen van Neerlinter en Oplinter
  6. De Gete doorheen de stad: bezoek aan het stadscentrum van Tienen, het Getepark en het Tiensbroek
  7. Grenzeloze Getevallei: bezoek aan het natuurgebied Rosdel en de dorpskern van Hoegaarden, demoproject GETEst! in Outgaarden, grensoverschrijdende samenwerking en inspiratie uit Wallonië.

meer info over de excursies

Getefeest

De dag sluiten we af met een Getefeest, waarop u bij een drankje verder ideeën kan uitwisselen en netwerken.  

Inschrijfknop

 

 

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.