Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker > 7de Demerdag: Getestreek > Demerdag, 29 mei 2020, excursies

Demerdag, 29 mei 2020, excursies

Maak kennis met de Getestreek en met de plannen en realisaties op het terrein. Kies uit één van de zes excursies.

Excursie 1 - Herstel leefgebied rivierdonderpad (Deysbeek/ Waarbeek), kansen voor kernversterking in Orsmaal  fiets

We duiken in de vallei van de Kleine Gete, waar de Deysbeek en de Waarbeek zulke goede waterkwaliteit hebben dat de rivierdonderpad zich hier aardig thuis voelt. Structuurherstel van de beken creëerde nog betere omstandigheden voor deze beschermde vissoort, en komt ook de algemene biodiversiteit ten goede.  In Orsmaal stoppen we aan de molen en lichten we de resultaten toe van de studie ‘leefbare dorpen in de Getestreek’ op een potentiële waterbelevingsplek van de toekomst en verbinding naar de vallei.

Excursie 2 - Bezoek aan het natuurreservaat Arontshoek en een blik op de toekomst van Zoutleeuw en Geetbets

Aronsthoek is het grootste aaneengesloten natuurgebied in de Getevallei. De Melsterbeek vloeit er samen met de Gete en creëert er een natuurlijk overstromingsgebied van natte graslanden, zompige zeggevelden en metershoge rietvelden tot natte bloemrijke ruigten en wilde wilgenbosjes. In Zoutleeuw staan we stil bij een voorbeeld van hoe private ontwikkeling de groenblauwe dooradering aan de rand van de kern versterkt. In Geetbets krijgen we meer uitleg over het traject G’bets 2.0 en de toekomstige ideeën voor het dorp.

Excursie 3 - Project s' Hertogengracht (vallei van de Grote Gete), potenties voor de kernen van Neerlinter en Oplinter  fiets

De ’s Hertogengracht, die waarschijnlijk in de 13de eeuw gegraven werd in opdracht van een Brabantse hertog,  werd ingeschakeld in een vernattingsproject in de Grote Getevallei. Om de grondwaterstand te verhogen, is de drainerende werking van de gracht verminderd. Op die manier kan de Grote Getevallei fungeren als een buffergebied en door sponswerking enorme volumes water ophouden. In Neerlinter en Oplinter krijgen we toelichting bij de toekomstperspectieven van beiden dorpen: een productief dorp langs de flank van de vallei en een valleidorp met bijzondere kwaliteiten.

Excursie 4 - De Gete in Tienen: bezoek aan het stadcentrum en het Getepark, hemelwaterberging in Wommersom

Tienen wil de Gete opnieuw omarmen. De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt of ze de Gete in het stadscentrum opnieuw kan openleggen, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt mee aan een stadsrandbos (het Getepark) en het bovengemeentelijk hemelwaterplan in de Getestreek biedt mogelijkheden voor waterberging in Wommersom. 

Excursie 5 - Het Gobelin project in Landen en kansen voor kernversterking in Walshoutem en Landen

Het INBO werkte een participatief traject uit en maakte een ontwerp om het groenblauwe lint van de Molenbeek te versterken en te ontwikkelen: ontdek hier hoe je een multifunctioneel groenblauw netwerk ontsluit. In Walshoutem bekijken we mogelijke inrichtingsmaatregelen om dit brondorp ‘te herbronnen’, zoals het definiëren van het dorpshart voor een leefbaar Walshoutem, het opwaarderen van het brongebied en het faciliteren van fietsverbindingen.

Excursie 6 - Bezoek aan het natuurgebied Rosdel en de dorpskern van Hoegaarden

Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt aan de groenblauwe dooradering van de dorpskern in Hoegaarden en ontwikkelt er een lint van speelgroen. Buiten de dorpskern is Rosdel een voorbeeld van groenblauwe dooradering van het landbouwlandschap: het verrassend natuurgebied met kalkrijke graslanden situeert zich in een weids akkerlandschap.

 

Partners project Getestreek

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.