Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Werken aan Winterbeek gestart

De werken voor de sanering van de Winterbeek zijn gestart. Tegen 2021 moet maar liefst 17 km vervuilde waterbodem van de Winterbeek en haar vallei gesaneerd zijn. De OVAM, de VMM en Tessenderlo Chemie sloegen hiervoor de handen in elkaar.

De sanering brengt een goede watertoestand in de vallei van de Winterbeek,  een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021, alvast een stap dichterbij.

De sanering geeft ook invulling aan het integraal project 'Vallei van de drie beken', een initiatief van het bekkensecretariaat, waarin een visie en uitvoeringsplan voor de vallei van de Winterbeek, de Kleine Beek en Middelbeek uitgewerkt zijn.

Starten in deelgebied "Schoesters Vliet en Meilrijk"

De saneringswerken verlopen gefaseerd over vier jaar volgens de stroomrichting van de Winterbeek. De bedoeling is dat elk jaar één deelgebied aan de beurt komt. Het deelgebied "Schoesters Vliet en Meilrijk" op het grondgebied van Beringen, Tessenderlo en Diest wordt als eerste aangepakt. Het deelgebied strekt zich uit van de Paalseweg in Tessenderlo tot net voorbij de Hasseltsebaan in Diest. De werken zijn midden februari 2017 gestart.

Twee extra slibvangen

Eerst worden twee slibvangen gebouwd aan Meilrijk in Beringen en aan de Hasseltsebaan in Diest. Samen met de bestaande slibvang aan de Paalseweg in Tessenderlo zijn ze cruciaal om tijdens en na de ruiming de restverontreiniging op te vangen. Door de slibvangen wordt een verdere verspreiding van de vervuiling  voorkomen.

De slibvangen worden uitgerust met een ontwateringszone waar het geruimde slib eerst kan ontwateren, waarna het uitgedroogde slib afgevoerd wordt.  Eind maart 2017 zouden de slibvangen moeten klaar zijn.

                         Foto nieuwsbrief maart 2017

Sanering waterloop

In april 2017 start de sanering van de waterloop. Daarbij wordt de vervuilde beekbodem volledig weggehaald, niet enkel het slib, maar ook de bovenste 40 cm van de vaste beekbodem.  Het verwijderde materiaal wordt via een persleiding naar 7 ontwateringszones afgevoerd: 3 bij de slibvangen en 4 tijdelijke zones. Tegen de zomer van juli 2017 moeten de werken afgerond zijn.

Voorbereiding deelgebied "Rietbroek en Dassenaarde"

Ondertussen maken de VMM en de OVAM verder werk van de voorbereiding van deelgebied 2. Het bodemsaneringsproject voor dit deelgebied wordt voorgesteld op 17 mei 2017 tijdens een infomarkt in het cultureel centrum 't Goor in Tessenderlo. De bedoeling is dat de sanering van dit tweede deelgebied begin 2018 start.

Meer informatie over dit project: www.winterbeek.be.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.