Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Mrt. 2021 - Het Demerbekken nodigt 4x uit

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in het Demerbekken opnieuw een aantal events. Reserveer alvast een plaatsje in uw agenda voor volgende events. U kan zich ook al inschrijven voor het Waterplatform.

Mrt. 2021 - Beleid in de BRES voor water

"In de BRES voor water” van de provincie Limburg, UHasselt, het Demerbekken, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren brengt de waterstand en ecologische kwaliteit van de Limburgse beken in kaart.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.