Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Dec. 2017 - Grote belangstelling voor vierde Demerdag

Met meer dan honderd waren ze, de deelnemers aan de vierde Demerdag op 17 november in Genk. Centraal stonden de projecten voor de Stiemer in Genk en het masterplan voor het signaalgebied en de campus in Diepenbeek. De deelnemers bezochten in groep ook enkele locaties langs de Stiemer, onder meer het natuurgebied De Maten.

Dec. 2017 - Masterplan Signaalgebied en campus Diepenbeek

Het masterplan voor het signaalgebied en de campus in Diepenbeek combineert de plannen voor de verdere uitbouw van de universiteitscampus tot een eco-campus met ruimte voor waterberging. Het plan geeft hiermee ook invulling aan de beslissing van de Vlaamse Regering voor het gelijknamige signaalgebied.

Dec. 2017 - Inrichtingsplan Slagmolen in Genk goedgekeurd

Op 22 juni 2017 keurde minister Joke Schauvliege het inrichtingsplan voor het gebied Slagmolen in Genk goed. Doel is om de omgeving van de Slagmolen in te richten als een aantrekkelijke toegangspoort tot De Maten en De Wijers en de watertoevoer naar De Maten te verbeteren. Hiervoor wordt de Schabeek heraangelegd als een meanderende waterloop met doorstroommoeras.

Dec. 2018 - Hermeanderingsproject Batsheerse Beemd

Opnieuw is een hermeanderingsproject uitgevoerd binnen het Integraal Project Herk en Mombeek. Het structuurherstel in de Grondelingenbeek, één van de acties van het stroomgebiedbeheerplan, kwam tot stand in een samenwerking tussen de gemeenten Heers en Sint-Truiden, de provincie Limburg, Natuurpunt, Wildbeheerseenheid De Herk en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Dec. 2018 - Watering Grote Gete investeert in beekherstel en aangepast beheer

In het kader van het integraal project ‘Getes’ organiseert het bekkensecretariaat al enkele jaren gebiedsgericht overleg met wateringen, lokale besturen en betrokken administraties. Het overleg resulteerde al in een ecologisch investeringsproject voor de rivierdonderpad in de Deysbeek en Waarbeek, een project dat watering Kleine Gete in de loop van 2019 op het terrein zal uitvoeren en ondersteuning krijgt van de provincie Vlaams-Brabant.

Bekkensecretariaat en VMM lichtten aandachtsgebied Herk door

De Herk en de Kleine Herk vormen samen een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat we er een goede ecologische en chemische toestand van de waterloop beogen tegen 2027. Het bekkensecretariaat en de VMM hebben het aandachtsgebied doorgelicht, brachten knelpunten in kaart en gingen op zoek naar oplossingen. Ze kregen daarbij de steun van een stagestudent.

Mei 2019 - Eerste Demermeander geopend

Sinds april 2019 stroomt er opnieuw Demerwater door de meander in Vinkenberg tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het is de eerste van een 30-tal historische meanders die de komende jaren terug aangesloten worden aan de Demer. Een historisch moment.

Mei 2019 - Terugblik op 10 jaar strategische projecten in Demer- en Laakvallei

Op 19 maart 2019 organiseerde het Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met haar partners, waaronder het bekkensecretariaat van het Demerbekken, een symposium over 10 jaar strategische projecten in de Demer- en Laakvallei. Ook Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel was aanwezig.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.