Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Hermeanderingsproject Batsheerse Beemd

Opnieuw is een hermeanderingsproject uitgevoerd binnen het Integraal Project Herk en Mombeek. Het structuurherstel in de Grondelingenbeek, één van de acties van het stroomgebiedbeheerplan, kwam tot stand in een samenwerking tussen de gemeenten Heers en Sint-Truiden, de provincie Limburg, Natuurpunt, Wildbeheerseenheid De Herk en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

De gemeenten stelden gronden ter beschikking om de hermeandering te kunnen realiseren, het regionaal landschap zorgde voor de uitvoering.

Er is gekozen voor een combinatie van hermeandering en het aanbrengen van dood hout in de bedding van de waterloop.  Bij het hermeandering is gebruik gemaakt van micro-meandering, het aanbrengen van 'happen' in de beekoever die 'spontane' meandering stimuleren. Ook het aanbrengen van dood hout kan spontane hermeandering stimuleren. Uiteindelijk zal de beek ontwikkelen tot een natuurlijke en zelfzuiverende waterloop.

Batsheerse Beemd

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.