Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2018 - ‘Future Floodplains’ onderzoekt vijf beekvalleien in Demerbekken

Het SBO-project 'Future floodplains' wil de wetenschappelijke kennis over rivier- en valleisystemen verder uitbouwen, zodat we een beter beeld krijgen op de eigenschappen van Vlaamse valleigebieden in de toekomst.

Vijf van de zeven studiegebieden liggen in het Demerbekken. Het bekkensecretariaat Demerbekken volgt het project van nabij op en zal het mee valoriseren. Het project loopt tot april 2021.

Ecosysteemdiensten valleigebieden in verandering

Valleigebieden en overstromingsvlaktes leveren heel wat ecosysteemdiensten, zoals biodiversiteit, koolstofopslag, waterbuffering, landbouw en recreatie. Die ecosysteemdiensten kunnen veranderen onder invloed van het klimaat, toenemende verstedelijking of het gebruik en beheer van de valleigebieden. Foto Peter MarisHet onderzoek wil ons een beter inzicht geven in de midden- tot lange termijn dynamiek van de ecosysteemdiensten van valleigebieden.

Daarbij wordt een tool ontwikkeld waarmee we ecosysteemdiensten van valleigebieden kunnen evalueren onder verschillende scenario’s. Dat zal ons toelaten om een onderbouwd plan op te maken voor een duurzamer beheer van de valleien.

Het project wordt getrokken door een team van onderzoekers verbonden aan de Afdeling Geografie en Toerisme van de KU Leuven, het INBO, SCK en Natuurpunt Studie. 

Demerbekken, belangrijk studiegebied

Eind oktober 2017 werden de studiegebieden bekend gemaakt.  Van de zeven gebieden liggen er vijf in het Demerbekken. Het gaat om: de Zwarte Beek stroomopwaarts van het Albertkanaal,  de vallei van de Herk en Mombeek (regio Stevoort-Kortessem), de Demer regio Aarschot-Diest, de samenvloeiing van Grote en Kleine Gete en de vallei van de Mene en de Jordaan.Future Floodplains

Het bekkensecretariaat Demerbekken volgt het onderzoek in het Demerbekken mee op.

Meer informatie: www.futurefloodplains.be.   

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.