Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2018 - Aanpak overstromingen en waterkwaliteit gaan hand in hand in Hoenshoven

De nieuwe overstromingszone van de provincie Limburg langs de Herk in Hoenshoven (Borgloon) is een mooi voorbeeld van integraal waterbeheer. Het project draagt niet alleen bij aan de aanpak van wateroverlast. Ook de structuurkwaliteit van de Herk werd in het kader van dit project aangepakt.

Bij de afgravingen is het meanderend karakter van de beek deels hersteld en zijn enkele vismigratieknelpunten weggewerkt. Er gaat ook veel aandacht naar de ecologische inrichting en het ecologisch beheer van de vallei. Initiatieven die de watertoestand in dit aandachtsgebied alvast vooruit helpen.

De overstromingszone is in oktober 2017 in gebruik genomen. Ze moet voorkomen dat het centrum van Hoepertingen en delen van Wellen bij zware of langdurige regen onder water komen. Het is de grootste overstromingszone in beheer van de provincie. 158 miljoen liter water kan ze opslaan. 

Begin januari  2018 liet de provincie als test het overstromingsgebied helemaal vollopen.  Dit filmpje geeft een zicht op het gebied in overstroomde toestand.

Meer dan alleen overstromingsbescherming

De provincie koppelde de aanleg van de overstromingszone aan natuurprojecten. De Herk kreeg terug meer ruimte,  er werden maatregelen genomen om de Geitenbron te beschermen, en de afwaartse vismigratieknelpunten zijn aangepakt. En daar blijft het niet bij. De overstromingszone wordt ecologisch beheerd, in samenwerking met Natuurpunt.

NB Demerbekken 2018-01, foto Provincie Limburg

Foto provincie Limburg

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.