Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2017 - Inrichtingsplan Slagmolen in Genk goedgekeurd

Op 22 juni 2017 keurde minister Joke Schauvliege het inrichtingsplan voor het gebied Slagmolen in Genk goed. Doel is om de omgeving van de Slagmolen in te richten als een aantrekkelijke toegangspoort tot De Maten en De Wijers en de watertoevoer naar De Maten te verbeteren. Hiervoor wordt de Schabeek heraangelegd als een meanderende waterloop met doorstroommoeras.

Het gebied ligt binnen het aandachtsgebied Demer II en kadert ook in het integraal project De Wijers. 

De Slagmolen, een nog werkende watermolen op de Stiemer, ligt strategisch tussen het stadscentrum van Genk en het natuurreservaat De Maten. De VLM wil de omgeving van de Slagmolen herinrichten tot een aantrekkelijke toegangspoort naar De Maten en De Wijers.

Slagmolen in Genk

Heraanleg Schabeek

In dit plangebied lopen de Stiemer en de Schabeek door een zelfde bedding, enkel gescheiden door een betonnen muur. Door rechttrekking wordt het water versneld afgevoerd, waardoor benedenstrooms wateroverlast ontstaat.

Bovendien zijn stroomopwaarts maar liefst 35 riooloverstorten op de Stiemer aangesloten. Bij hevige regen komt daardoor heel wat ongezuiverd afvalwater in de beek. Het vuile water stroomt van de Stiemer,  via de Schabeek, naar het natuurgebied De Maten en bedreigt de fauna en flora van het vijversysteem in De Maten.

Door de Schabeek van de Stiemer los te koppelen, kunnen de vijvers in De Maten er ecologisch sterk op vooruit gaan. De Schabeek wordt daarbij deels als een meanderende waterloop en deels als een doorstroommoeras ingericht. Op die manier komt er een zone voor natuurlijke waterberging en kan het vijvercomplex in De Maten gevoed worden met voldoende hoogkwalitatief water. Tegelijkertijd moeten een nieuwe gracht en dijk wateroverlast in de tuinen van enkele buurtbewoners verminderen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.