Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2017 - Nieuwe Stiemervallei verbindt Genk

Genk wil de Stiemervallei herwaarderen tot een blauwgroene ader door de stad. Ze werkt daarvoor, samen met heel wat partners, aan een masterplan voor de Stiemervallei.

De Stiemer loopt door het centrum van Genk en passeert langs belangrijke sites zoals het Thorpark, C-mine en SportinGenk. De vallei biedt potenties om groen en bebouwing te verweven tot een aantrekkelijk geheel.  

De Stiemer ontspringt in het noordoosten van Genk nabij Waterschei, loopt van daaruit in zuidwestelijke richting door de stad en mondt uiteindelijk uit in de Demer. Onderweg voorziet ze de vijvers van De Maten van water en passeert ze langs belangrijke sites zoals het Thorpark, C-mine en het SportinGenk Park.

De vallei werd op verschillende plaatsen volledig ingesloten door bebouwing en staat onder stedelijke druk. De Stiemer werd rechtgetrokken en is het contact met haar vallei grotendeels kwijt. Niettemin herbergt de vallei op heel wat plaatsen nog ecologisch waardevolle elementen. De vele overstorten op de Stiemer hypothekeren evenwel deze natuurwaarden. De slechte waterkwaliteit bedreigt ook de vijvers van het lagergelegen natuurgebied De Maten.

De Stiemervallei opwaarderen

Het stadsbestuur van Genk wil de Stiemervallei herwaarderen tot een blauwgroene ader door de stad. Van aan het Thorpark tot in het natuurgebied De Maten wil ze de vallei sterker verweven met de stad en beter toegankelijk maken voor fietsers en voetgangers.

Genk laat daarvoor een masterplan uitwerken, samen met heel wat partners (VLM, de provincie Limburg, Infrax, Aquafin, VMM, Natuurpunt, het ANB en het bekkensecretariaat). Het ontwerp is van de gerenommeerde Zwitserse landschapsarchitect Georges Descombes. Ook de Genkenaars krijgen inspraak. Onder het motto 'samen stad maken' wil Genk haar burgers actief betrekken bij de plannen voor de ontwikkeling van de vallei.

Intussen zijn de eerste stappen in het masterplan voor de Stiemervallei gezet. De herinrichting van De Slagmolen en van het Schansbroek zijn volop aan de gang.

Stiemervallei in Genk

Een strategische verbinder

De Stiemervallei  verbindt niet alleen belangrijke sites in de stad. De vallei vormt ook een strategische verbinder op regionale schaal, tussen het vijvergebied van De Wijers en de Demervallei. De ontwikkeling van de Stiemervallei in Genk biedt dan ook kansen om de waterhuishouding van een groter gebied te overdenken.

Genk frontrunner in Europese CONNECTING Nature

CONNECTING Nature is een HORIZON 2020 onderzoeks- en innovatieproject, gericht op het versnellen en opschalen van natuurgerichte oplossingen in Europese steden. Het project streeft drie doelen na: de natuur in stedelijke omgeving herwaarderen, inzetten op water en een antwoord bieden op de veranderingen in het klimaat.

Volgens de Europese Commissie is de ontwikkeling van de Stiemervallei  een voorbeeld van innovatieve stadsontwikkeling. Genk werd dan ook geselecteerd als frontrunner van CONNECTING Nature en ontvangt van Europa 800.000 euro voor verder onderzoek naar de waterkwaliteit van de Stiemer.

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.