Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2017 - Grote belangstelling voor vierde Demerdag

Met meer dan honderd waren ze, de deelnemers aan de vierde Demerdag op 17 november in Genk. Centraal stonden de projecten voor de Stiemer in Genk en het masterplan voor het signaalgebied en de campus in Diepenbeek. De deelnemers bezochten in groep ook enkele locaties langs de Stiemer, onder meer het natuurgebied De Maten.

Vierde Demerdag

De Demerdag is een jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die in het Demerbekken actief is rond integraal waterbeleid. Met dit initiatief wil het bekkensecretariaat de samenwerking aanhalen.

Deze vierde Demerdag was een organisatie van het bekkensecretariaat, de stad Genk en de provincie Limburg.Demerdag 2017 - toelichting waterkwaliteit

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove benadrukte de goede samenwerking in de regio op het vlak van integraal waterbeleid.

Het bekkensecretariaat gaf toelichting bij de integrale projecten in het Demerbekken en de waterkwaliteit van de Demer en Stiemer.

Wim Dries, burgemeester van Genk, sprak over de herwaardering van de Stiemer en haar vallei als een blauwgroene verbinding door de stad.

En het Franse landschaps- en stedenbouwkundig bureau Agence TER gaf, namens de provincie Limburg, toelichting bij het masterplan 'Signaalgebied en Campus Diepenbeek'.

Raadpleeg hieronder de presentaties. Van de Demerdag werd ook een kort filmpje gemaakt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.