Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Prioritaire acties voor integraal project Herk en Mombeek

Op 7 juni 2018 besprak de stuurgroep van het integraal project 'Herk en Mombeek' de aanpak van de prioritaire acties, die het speerpuntgebied Mombeek en het aandachtsgebied Herk naar een goede watertoestand moeten leiden.

Het gaat voornamelijk  om structuur- en valleiherstel en het oplossen van vismigratieknelpunten in de bovenlopen van het stroomgebied. Ook de huishoudelijke vuilvracht en erosie moeten aangepakt worden.

In opdracht van de VMM wordt nu voor elke actie een voorstudie en voorontwerp opgemaakt,  als dienstverlening naar de lokale waterbeheerders in het gebied. De provincie Limburg en watering De Herk zullen als waterbeheerder instaan voor de uitvoering ervan en kunnen daarbij rekenen op subsidies van het project Water-Land-Schap.

Integraal project Herk en Mombeek

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.