Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2017 - Overstromingsgebieden en beekherstel voor de Begijnenbeek

De Vlaamse Milieumaatschappij voerde onlangs werken uit aan de Begijnenbeek in Diest. Twee bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden moeten wateroverlast in Diest helpen voorkomen.

De VMM heeft bij de realisatie ervan ook aandacht voor het ecologisch herstel van de Begijnenbeek en haar vallei, waardoor dit project bijdraagt aan het verbeteren van de watertoestand in dit aandachtsgebied.

De Begijnenbeek is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat de goede ecologische toestand van de waterloop ten laatste in 2027 moet worden gehaald.

Eerste overstromingsgebied operationeel

Het eerste overstromingsgebied, stroomopwaarts van de Reustraat, is intussen klaar. Een dwarsdijk met knijpconstructie zorgt voor de berging van het overstromingswater. Twee compartimenteringsdijken helpen het overstromingswater zo goed mogelijk over het gebied te spreiden.

De VMM koos voor een oplossing waarmee ook een deel van de beek en haar vallei hersteld worden.  De huidige loop van de Begijnenbeek is minder diep gemaakt  en de oude loop is opnieuw ingeschakeld. Bij hoge pieken wordt het water ook langs de oude loop gevoerd.

Tweede overstromingsgebied tegen voorjaar 2018

Het tweede overstromingsgebied, stroomopwaarts van het bedrijf Theuma, is voorzien tegen het voorjaar van 2018. Ook hier zal de oude loop van de Begijnenbeek opnieuw ingeschakeld worden, waardoor er eveneens een oplossing komt voor het vismigratieknelpunt.

Foto nieuwsbrief juni 2017

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.