Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Life project Delta tilt natuur in Demervallei naar topniveau

Een groot deel van de waterlopen in het Demerbekken komt samen ter hoogte van het overstromingsgevoelig gebied van Schulen en Webbekom. Het gebied is het waterveiligheidscentrum van het Demerbekken en een thuis voor zeldzame watergebonden natuur. De komende vijf jaar investeren de beheerders van het Schulensbroek en het Webbekombroek via het ambitieuze Europese Delta Life project samen in waterbeheer, natuur en zachte recreatie in dit unieke samenvloeiingsgebied. Het bekkensecretariaat zal in zijn integraal project Schulensbroek maatregelen bespreken om de waterkwaliteit van de waterlopen die in het gebied uitmonden, te verbeteren.

Belangrijk voor waterveiligheid en      natuur

De Demer, Gete, Herk, Velpe, Mangelbeek, Zwarte Beek en Begijnenbeek komen samen ter hoogte van het overstromingsgevoelig gebied van Schulen en Webbekom. Dit knooppunt van valleien, op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant, is een uniek samenvloeiingsgebied van zowat 70% van al het Limburgse water en zeer belangrijk voor de waterveiligheid in het Demerbekken.

Dat het gebied het waterveiligheidscentum van het Demerbekken is, werd in juni 2016 nogmaals duidelijk. Toen borgen de gecontroleerde overstromingsgebieden Schulensbroek en Webbekomsbroek ruim 10 miljoen m³ water.

Het gebied herbergt bijzondere graslanden waar zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen, zoals de kwartelkoning, de kamsalamander, de grote modderkruiper en het kruipend moerasscherm.

             

Foto nieuwsbrief Demerbekken, februari 2017 Frederik

Foto Frederik Santermans, RL Haspengouw & Voeren

Unieke samenwerking

In het ambitieuze Delta LIFE-project bundelen de beheerders van het Schulensbroek en het Webbekomsbroek de krachten en werken ze samen aan waterbeheer, natuur en zachte recreatie in het gebied.

De partners van dit project zijn: Natuurpunt als terreinbeheerder van het Schulensbroek, het ANB als terreinbeheerder van het Webbekomsbroek, de VMM als beheerder van de Demer en de gecontroleerde overstromingsgebieden en het regionaal landschap Haspengouw en Voeren als platform tussen actoren en uitvoerder van de landschapsversterkende maatregelen.

Op de planning staan het opnieuw aansluiten van een oude loop van de Oude Herk, het herstel van de moeraszones en het grachtenstelsel in het gebied en de natuurvriendelijke inrichting van de oevers van het Schulensmeer.

Het typische deltalandschap wordt ook verder open gemaakt ten voordele van de valleinatuur. Om bezoekers te laten kennismaken met de bijzondere natuur wordt een uitkijktoren op het dak van het bezoekerscentrum aan het Schulensmeer ingericht en komt er een avonturenpad en een voetgangersbrug.

Het project loopt van september 2016 tot augustus 2022. De financiering van het project wordt voor 60% gedragen door het Europese LIFE-fonds. De Vlaamse overheid neemt via het ANB en de VMM het grootste deel van de resterende kost op zich.

Bekkensecretariaat zorgt voor koppeling met waterkwaliteitsaspecten

In het kader van het Integraal Project Schulensbroek koppelt het bekkensecretariaat aan dit initiatief het aspect waterkwaliteit. Zo wordt, op advies van het bekkenbestuur, het overstort van de Vroente aangepakt. Daarnaast zal het bekkensecretariaat de waterkwaliteit doorlichten van de waterlopen die in het gebied uitmonden, waaronder de Herk en de Mangelbeek, beiden aandachtsgebied in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.