Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2017 - Grote belangstelling voor infomarkten Demervallei en Laak

De informatievergaderingen over de Demervallei en de Laak, die dit voorjaar op initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV in Werchter, Aarschot en Zichem plaatsvonden, brachten heel wat volk op de been. Ruim 600 geïnteresseerden kwamen luisteren naar de toekomstvisie voor de Demervallei.

Die integrale visie voor de Demervallei- en de Laak werd voorgesteld tijdens de Demerdag in oktober 2016 en eind 2016 door de Demerpartners  goedgekeurd.

Alle partners actief in de Demervallei werkten de voorbije jaren intensief samen en kwamen zo tot een gezamenlijke visie voor de Demer- en Laakvallei van Diest tot Werchter. Het doel: een aaneengesloten en gevarieerd valleilandschap waar water, natuur, landbouw en beleving een gelijkwaardige plaats krijgen.

Om die visie aan iedereen voor te stellen, organiseerden de Demerpartners in februari en maart 2017 drie infomarkten. De interesse bleek alvast groot. Meer dan 600 geïnteresseerden kregen er toelichting  bij de plannen die momenteel op tafel liggen. 

Nieuwsbrief juni 2017

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.