Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker > Feb. 2017 - Meanders voor de Zwarte Beek

Feb. 2017 - Meanders voor de Zwarte Beek

De Zwarte Beek, één van Vlaanderens ecologisch meest waardevolle waterlopen, is speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met de juiste inspanningen is de goede watertoestand er haalbaar tegen 2021. Het bekkensecretariaat bracht daarom in 2016 de betrokken actoren samen en besprak de inspanningen die nog nodig zijn op het vlak van rioleringen en structuurherstel.

 

Foto Vlaamse Milieumaatschappij 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.