Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Meanders voor de Zwarte Beek

De Zwarte Beek, één van Vlaanderens ecologisch meest waardevolle waterlopen, is speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met de juiste inspanningen is de goede watertoestand er haalbaar tegen 2021. Het bekkensecretariaat bracht daarom in 2016 de betrokken actoren samen en besprak de inspanningen die nog nodig zijn op het vlak van rioleringen en structuurherstel.

 

De VMM herstelt alvast in het afwaartse deel van de beek meer dan dertig historische meanders. De werken gebeuren op gronden van de provincie Limburg en Natuurpunt. Ook twee vismigratieknelpunten worden aangepakt. 

De vallei van de Zwarte Beek is één van de meest waardevolle beekvalleien van Vlaanderen. Van bron tot monding zijn grote delen van de vallei in natuurbeheer.

Stroomafwaarts Beringen is de Zwarte Beek op vele plaatsen rechtgetrokken. Enkele stuwen belemmeren er het contact tussen de waterloop en zijn vallei. Daar zijn werken nodig om in de Zwarte Beek een goede watertoestand te halen.

De VMM startte daarom in september 2016 met de heraanleg van dertig meanders in de 'Bocht van Laren' en 'Schurftert'. De werken gebeuren op gronden van de provincie Limburg en Natuurpunt. De Zwarte Beek krijgt over 2,5 km een betere structuurkwaliteit en haar stromende karakter wordt er hersteld. Verder maakt VMM de stuwen in de Gestelse Heide en aan de Gestelse molen vispasseerbaar. Met dit project komt de goede watertoestand voor de Zwarte Beek alvast een forse stap dichterbij.

Meer informatie over dit herstelproject vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 

                Foto nieuwsbrief Demerbekken februari 2017
Foto nieuwsbrief Demerbekken, februari 2017

Samen werken aan een goede watertoestand

Het bekkensecretariaat bracht de verschillende actoren in de vallei van de Zwarte Beek bij elkaar en besprak de inspanningen die nog nodig zijn op het vlak van rioleringen en structuurherstel voor een betere biologische kwaliteit.

Zo is er nog te veel instroom van nutriënten in de bovenloop vanuit het omliggende landbouwgebied en lozen in Beringen nog woningen hun afvalwater ongezuiverd in de Zwarte Beek.

 

 

Foto Vlaamse Milieumaatschappij 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.