Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aug. 2017 - Platbodem in Zichem vormt eerste Demerbaken

Op 7 juni 2017 ging een unieke platbodem ‘voor anker’ aan De Hemmekes in Zichem. Het is het eerste van vijf bakens langs de Demer. Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland zetten met het project ‘Ontmoet de Demer’ de unieke troeven van de Demervallei in de kijker.

De platbodem is een eerste van vijf projecten. Vanaf het najaar van 2017 vindt men in Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Langdorp, Betekom en Werchter langs de Demer vijf unieke ‘ontmoetingsplekken’ die bezoekers laten kennismaken met het landschap en het leven op en langs de Demer.

Het project maakt deel uit van het actieplan binnen de integrale visie voor de Demervallei en Laak, die vorig jaar door alle Demerpartners werd goedgekeurd, 

De ontwerpers Hans Tuerlinckx en Sven Vangodtsenhoven vonden hun inspiratie in de plaatselijke geschiedenis en het eigen karakter van elke locatie.

De platbodem dient als picknickplaats en verwijst naar de vaartuigen die vroeger, volgeladen met hooi uit de Demervallei, over het water getrokken werden.

Nieuwsbrief augustus 2017

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.