Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kom kennismaken met het toekomstbeeld voor Demer- en Laakvallei

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke besturen hebben eind 2016 de toekomstvisie voor de Demer- en Laakvallei bekrachtigd. Nu stellen ze die visie graag aan u voor op de infomarkten in Aarschot, Werchter en Zichem

U kunt er vernemen hoe de Demerpartners samen werken aan een veilige, natuurlijke en recreatief aantrekkelijke Demervallei. Het project hoort bij het Sigmaplan, dat de Schelde en haar zijrivieren meer ruimte biedt om wateroverlast in kwetsbare gebieden te voorkomen en zeldzame riviernatuur terug alle kansen geeft.

Toekomstvisie in een notendop

Probleem
Wateroverlast voor omwonenden door hoge waterstanden in de winter. Verdroging van natte riviernatuur en een onaantrekkelijke Demer door de lage waterstanden in de zomer.

Oorzaken
Het rechttrekken en indijken van de Demer, het gewijzigde landgebruik en de verregaande verharding van haar vallei.

Oplossing
We brengen de rivier terug in relatie met de vallei door hermeandering en semi-natuurlijkere overstroming, samen met het bouwen van veiligheidsdijken.

Resultaat
Een overstroombare oppervlakte die een watervolume van 4.400 Olympische zwembaden kan bufferen, een marathonlengte om te kanovaren, te veel dier- en plantensoorten om op te noemen, genieten voor wandelaars en fietsers …

 Pictogram Demervallei

Geïnteresseerd?

Geboeid geraakt door de toekomst van de Demer- en de Laakvallei?
U bent hartelijk welkom op onze infomarkten:

  • Dinsdag 21 februari – 16-20u. – Gasthuiskapel in Aarschot (Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot)
  • Donderdag 23 februari – 16-20u. - Jack-Op in Werchter (Amerstraat 1, 3118 Werchter)
  • Woensdag 15 maart – 16-20u. - Hemmekes in Zichem (Ernest Claesstraat 34C, 3271 Zichem)

 

Contact
Joost Eens: 016 61 92 27 - joost.eens@rlnh.be  of www.sigmaplan.beinfo@sigmaplan.be

Foto nieuwsbrief Demerbekken, februari 2017

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.