Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Intro

Tegen de grens met Nederland stroomt in Limburg de Warmbeek, een van de zuiverste waterlopen van Vlaanderen. Om die reden is de Warmbeek één van de eerste speerpuntgebieden in Vlaanderen. Samen met verschillende partners zet het bekkensecretariaat van het Maasbekken niet alleen in op waterkwaliteit en -overlast, maar ook op watertekorten en waterbeleving.

  

De Warmbeek ontspringt in de gemeente Peer en stroomt door Bocholt, Pelt en Hamont-Achel 38 kilometer lang richting de Nederlandse grens. Samen met haar zijlopen – de Prinsenloop, de Vliet en de Dorperloop – stroomt ze vanaf die grens als de Tongelreep verder naar Eindhoven, waar ze in de Dommel uitmondt.

Warmbeek - situeringskaart en foto's

legende kaart      

Samen aan de slag

Stroomgebiedbeheerplan

Al sinds de lancering van de eerste stroomgebiedbeheerplannen, die liepen van 2010 tot 2015, staat het afstroomgebied van de Warmbeek genoteerd als een speerpuntgebied in het Vlaamse Waterbeleid. Ook in het actuele stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is het stroomgebied van de Warmbeek aangeduid als een speerpuntgebied waar we tegen 2027 een goede ecologische toestand willen bereiken.

brochure WarmbeekIntegraal samenwerken

Eind 2013 ging het Integraal Waterproject Warmbeek van start. Alle actoren samen benaderen er de problemen van het lokale watersysteem op een brede manier en stemmen hun projecten beter op elkaar af. Vanaf het begin was het bij een geïntegreerde aanpak belangrijk om steeds win-wins te zoeken met andere waarden en opgaven in het gebied, zoals natuur, landbouw, recreatie, erfgoed... Om het watersysteem integraal te verbeteren wordt niet enkel naar de waterlopen zelf gekeken, maar in feite naar het hele afstroomgebied. Over de jaren werden ongeveer 30-tal maatregelen geformuleerd, een mooie mix van bestaande en nieuwe initiatieven. Dit actieprogramma is dynamisch en wordt periodiek bijgestuurd, afhankelijk van de noden en kansen. Lees meer.

Internationaal samenwerken

Beken en rivieren stoppen niet aan de grens. Ze vragen best een krachtige, gestroomlijnde aanpak voor het hele stroomgebied. Daarom sloegen 13 Vlaamse en Nederlandse partners in 2020 de handen in mekaar. Doel is om het beeklandschap van de Warmbeek-Tongelreep weerbaarder en veerkrachtiger te maken voor de toekomst. Lees meer.

Een klimaatrobuust stroomgebied van de Warmbeek krijgt ook ondersteuning van de Blue Deal en Water-Land-Schap 2.0

        

Ontdek hieronder de acties per thema

  


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.