Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Code van goede natuurpraktijk - luik waterlopen (2015)

Code van goede natuurpraktijk - luik waterlopen (2015)

Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed.

 

Raadpleeg de code van goede natuurpraktijk bij 'gerelateerde inhoud' onderaan deze pagina.

 

Wegwijs in nieuwe richtlijnen voor onderhoud en beheer van waterlopen

Naast de code van goede natuurpraktijk werd ook de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie in 2015 vernieuwd. Op 17 en 24 november 2015 vonden twee infomomenten plaats over de nieuwe richtlijnen voor het onderhoud van de waterlopen. U kunt hier de presentaties raadplegen. Ook de leidraad voor onderhoudswerken aan waterlopen maakt waterbeheerders wegwijs in de nieuwe codes.

 

Vaak gestelde vragen

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.