Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Code van goede natuurpraktijk - luik waterlopen (richtsnoer, 2015)

Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed.

Foto CvGNP

De code verduidelijkt hoe de algemene zorgplicht van het Natuurdecreet moet ingevuld worden bij het onderhoud van waterlopen.

De code licht toe welke onderhoudswerken volgens het Natuurdecreet als normale onderhoudswerken kunnen beschouwd worden en dus vrijgesteld zijn van een natuurvergunning als ze op de correcte manier uitgevoerd worden. De richtlijnen hebben zowel betrekking op de uitvoeringswijze als op de uitvoeringsperiode van de werken.

De nieuwe code maakt een onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en verfijnt de richtlijnen gebiedsspecifiek.

Raadpleeg de code van goede natuurpraktijk bij 'gerelateerde inhoud' onderaan deze pagina.

Update: Het uitvoeringsbesluit van 7 mei 2021 bij de wet onbevaarbare waterlopen stelt dat ook voor het beheer van begroeiingen in publieke grachten de code van goede natuurpraktijk van toepassing wordt. 

 

Vaak gestelde vragen

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.