Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Peiling risicobewustzijn meerlaagse waterveiligheid (rapport, 2017)

Hoe bewust zijn steden en gemeenten en burgers zich van de overstromingsrisico's? De CIW liet een peiling uitvoeren om het risicobewustzijn in Vlaanderen in kaart te brengen.

Risicobewustzijn in kaart gebracht

De CIW werkt aan communicatieplan waarmee ze gemeentebesturen en burgers bewuster wil maken van de (toenemende) overstromingsrisico's.

Als opstap naar dat communicatieplan lanceerde ze in het voorjaar van 2017 een bevraging bij burgemeesters, schepenen en gemeentelijke ambtenaren en bij een burgerpanel. Ze onderzocht daarin of burgers en gemeenten zich voldoende bewust zijn van de overstromingsrisico’s, welke maatregelen gemeenten nu al nemen en of en hoe ze hierover communiceren naar hun inwoners.

Dit rapport bundelt de resultaten.

Een meerlaagse waterveiligheid, daar werken we samen aan

Om schade door overstromingen zo veel mogelijk te vermijden, kiest Vlaanderen voor duurzame oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Dit gebeurt volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid.

Meerlaagse waterveiligheid staat voor een combinatie van maatregelen die de kritieke overstromingen beheersen (protectie), maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie) en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn als het toch overstroomt (paraatheid).

Meerlaagse waterveiligheid staat ook voor gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, ruimtelijke planners, gemeentebesturen, crisis- en hulpdiensten én burgers. Enkel door samen te werken, kunnen we de gevolgen van overstromingen maximaal verminderen.

Meerlaagse waterveiligheid

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.