Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2019 (rapport, 2020)

Na 2017 en 2018 was ook 2019 een droog jaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaring met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport, met aanbevelingen voor het toekomstige waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Op 26 maart 2020 nam de CIW kennis van het 'Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019'. De aanbevelingen zullen verwerkt worden in een aangepast draaiboek voor de coördinatie bij waterschaarste- en droogte en vormen een basis voor acties in de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Ook het afsprakenkader voor de gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloeien in kanalen, openbare waterlopen en openbare vijvers wordt bijgesteld.

Raadpleeg het rapport

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.