Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont (2017)

Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont (2017)

Met deze publicatie wil de CIW haar partners, stakeholders en doelgroepen inspireren, enthousiasmeren en overtuigen om (bijkomende) initiatieven te nemen die het watersysteem ten goede komen.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid