Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont (brochure, 2017)

Met deze publicatie wil de CIW haar partners, stakeholders en doelgroepen inspireren, enthousiasmeren en overtuigen om (bijkomende) initiatieven te nemen die het watersysteem ten goede komen.

Goed waterbeheer kost geld, maar het levert ook veel op.

Gestaafd door recent wetenschappelijk onderzoek worden in deze brochure de vele voordelen van gezonde watersystemen in de verf gezet. Voorbeeldprojecten uit allerlei hoeken tonen hoe vandaag al gewerkt wordt aan een duurzaam waterbeheer. 

De brochure werd voorbereid binnen het overlegplatform 'financiering waterbeleid'.

U kunt hieronder zowel de brochure, als het wetenschappelijk rapport waarop de brochure gebaseerd is, raadplegen.

           cover

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.