Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont (2017)

Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont (2017)

Met deze publicatie wil de CIW haar partners, stakeholders en doelgroepen inspireren, enthousiasmeren en overtuigen om (bijkomende) initiatieven te nemen die het watersysteem ten goede komen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.