Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatie informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed (rapport, 2016)

Het rapport bundelt de resultaten van een bevraging bij notarissen en makelaars over de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. De CIW organiseerde die bevraging samen met het Notariaat en CIB (de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) in het voorjaar van 2016.

 Cover publicatie: Evaluatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed

De bevraging peilde naar de mening van vastgoedmakelaars en notarissen over de richtlijnen voor de toepassing van de informatieplicht, de tools om de benodigde informatie op te zoeken, de duidelijkheid van de gehanteerde begrippen voor zichzelf en hun klanten, de impact van de informatieplicht en de ligging in overstromingsgevoelig gebied op vastgoedtransacties. Daarnaast werd gevraagd naar suggesties tot verbetering.

Aan de hand van de verkregen informatie wil de CIW het instrument 'informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied' verbeteren.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.