Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatierapport Overstromingen juli 2021 (rapport, 2021)

In juli 2021 werd ons land getroffen door ongeziene overstromingen. Ook in Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast. In de daaropvolgende weken hebben waterbeheerders en crisisdiensten de beschikbare informatie over deze uitzonderlijke gebeurtenis verzameld en geanalyseerd.

Evaluatierapport overstromingen 2021

Op 9 november 2021 brachten ze hun conclusies tijdens een CIW-workshop, die de basis vormde voor een evaluatierapport, met acties en aanbevelingen om ons beter te beschermen tegen uitzonderlijk hoogwater. De CIW keurde het rapport op 15 december 2021 goed.

Raadpleeg het rapport

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.