Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wonen langs onbevaarbare waterlopen (folder, 2021)

Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar dat kunnen ze niet alleen. Wie langs een waterloop woont, moet zich aan regels houden.

cover folderIn de folder wonen langs onbevaarbare waterlopen, leest u welke afstand van de waterloop u moet respecteren voor een bepaalde activiteit en hoe u te werk gaat bij bouw- of verbouwingswerken langs een waterloop. U vindt er ook enkele vuistregels en nuttige contactinfo.

Raadpleeg de folder

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.