Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Hoog water zonder kater

Hoog water zonder kater

Campagne in het kader van meerlaagse waterveiligheid
Inschrijvingsformulier symposium Meerlaagse waterveiligheid
Hoog water zonder kater. Hoe kunnen lokale overheden hieraan meewerken. (16 november 2015)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.