Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Aandachtsgebied Rivierbeek-Hertsbergebeek

Aandachtsgebied Rivierbeek-Hertsbergebeek

De Rivierbeek en de Hertsbergebeek stromen door Wingene en Oostkamp, in de zuidelijke zandstreek. Enkele bovenlopen ontspringen in het zachtgolvende plateau van Tielt. In Oostkamp vloeit de Hertsbergebeek samen met de Rivierbeek en legt de beek haar laatste traject af langs het Nieuwenhovebos tot aan het kanaal Gent-Oostende.

Werken aan een betere waterkwaliteit

Ondanks de waardevolle structuurkenmerken blijven de waterkwaliteit en het biologische leven in beide waterlopen ondermaats. Lozingen van huishoudelijk afvalwater en nutriënten zijn er nog belangrijke vervuilingsbronnen. 

Lees meer

 

Gevoelig voor overstromingen en waterschaarste

Het stroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek kampt regelmatig met overstromingen. Door reliëfverschillen en het onvoldoende benutten van de natuurlijke bovenstroomse waterbergingscapaciteit, komen de benedenstroomse gebieden bij hevige of langdurige regen onder druk. In juni 2017 kwamen heel wat beken in het gebied dan weer zo goed als droog te staan.

Lees meer

 

 

 Hertsbergebeek

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.