Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Rivierbeek-Hertsbergebeek

De Rivierbeek en de Hertsbergebeek stromen door Wingene en Oostkamp, in de zuidelijke zandstreek. Enkele bovenlopen ontspringen in het zachtgolvende plateau van Tielt. In Oostkamp vloeit de Hertsbergebeek samen met de Rivierbeek en legt de beek haar laatste traject af langs het Nieuwenhovebos tot aan het kanaal Gent-Oostende.
Rivierbeek(stempelAG)       

Beide beken zijn prachtige laaglandbeken die hun natuurlijke meanderende loop grotendeels hebben behouden. Ze stromen door waardevolle beekvalleien, zoals het Vrijgeweid-Bulskampveld, speciale beschermingszones en natuurgebieden. Het gebied heeft heel wat mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een waardevol waterecosysteem. Tegen 2027 willen we er een goede watertoestand bereiken. Het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek is daarom een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

Gebiedsgericht overleg

In het stroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek gaan we voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Het bekkensecretariaat bracht op 28 november 2016 alle actoren in het gebied samen tijdens de 'Dag van de Rivierbeek'. Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we samen immers meer bereiken.

Lees meer

      Kaart Gebiedsgerichte werking

Werken aan een betere waterkwaliteit

Ondanks de waardevolle structuurkenmerken blijven de waterkwaliteit en het biologische leven in beide waterlopen ondermaats. Lozingen van huishoudelijk afvalwater en nutriënten zijn er nog belangrijke vervuilingsbronnen. 

Lees meer

 

Gevoelig voor overstromingen en waterschaarste

Het stroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek kampt regelmatig met overstromingen. Door reliëfverschillen en het onvoldoende benutten van de natuurlijke bovenstroomse waterbergingscapaciteit, komen de benedenstroomse gebieden bij hevige of langdurige regen onder druk. In juni 2017 kwamen heel wat beken in het gebied dan weer zo goed als droog te staan.

Lees meer

 

 

 Hertsbergebeek

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.