Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aandachtsgebieden in het Bovenscheldebekken

De waterkwaliteit in het Bovenscheldebekken is de voorbije jaren sterk verbeterd. Toch haalt nog geen enkele waterloop een goede watertoestand. We zetten dan ook in op een verdere sanering van het huishoudelijk afvalwater, minder verontreiniging vanuit de landbouw, een betere structuurkwaliteit en ecologisch herstel van de waterlopen.

Werken aan de goede watertoestand doen we stap voor stap en gebied per gebied. In de stroomgebieden van de Maarkebeek en van de Zwalm zetten we een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen. In deze aandachtsgebieden willen we via gerichte maatregelen tegen 2027 de goede toestand bereiken. 

 

Maarkebeek(stempelAG)         

De bovenloop van de Maarkebeek kent zijn oorsprong in Wallonië. De brongebieden van de Maarkebeek en van de zijlopen de Pauwelsbeek en de Krombeek zijn gekenmerkt door waardevolle bronbosjes. Er komen zeldzame vissoorten voor zoals de rivierdonderpad en de beekforel. Dit glooiende landschap heeft een uitgesproken agrarisch karakter. Bodemerosie is er sterk aanwezig.

Lees meer

  

Zwalm(stempelAG)

De bovenlopen van de Zwalm (Verrebeek, Sassegembeek, Dorenbosbeek) hebben een goede waterkwaliteit en goede structuurkenmerken. Het is ter hoogte van deze bronbosbeken in de Vlaamse Ardennen dat er nog zeldzame vissoorten voorkomen zoals beekprik, beekforel en rivierdonderpad.

Het grootste deel van het stroomgebied is heuvelachtig landbouwgebied. Opvallend is dat de Zwalm zelf daar als een blauwgroen lint doorheen kronkelt.

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.