Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking > Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden in het Bovenscheldebekken

De waterkwaliteit in het Bovenscheldebekken is de voorbije jaren sterk verbeterd. Toch haalt nog geen enkele waterloop een goede watertoestand. We zetten dan ook in op een verdere sanering van het huishoudelijk afvalwater, minder verontreiniging vanuit de landbouw, een betere structuurkwaliteit en ecologisch herstel van de waterlopen.

Werken aan de goede watertoestand doen we stap voor stap en gebied per gebied. In de stroomgebieden van de Maarkebeek en van de Zwalm zetten we een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen. In deze aandachtsgebieden willen we via gerichte maatregelen tegen 2027 de goede toestand bereiken. 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.