Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Algemene gegevens

Totale oppervlakte 576 km2
Bodem zand, zanleem en leem
Reliëf heuvelachtig, met toenemend reliëf naar het zuiden toe
twee regio’s met een verschillend reliëf:
- het golvende landschap van de zandleem- en leemstreek met in het zuidoosten onder meer de Vlaamse Ardennen en in het zuidwesten het Plateau van Tiegem
- de vlakkere zandstreek van de Vlaamse vallei in het noorden
Verstedelijkingsgraad - één vijfde van de oppervlakte is sterk verstedelijkt
- Oudenaarde en Ronse vormen de belangrijkste verstedelijkte kernen
Openruimte akkerbouw, gras- en weiland, bos

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.