Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Grondwater

Grondwater

belangrijke watervoerende lagen het quartair aquifersysteem, het ledo-paniseliaan aquifersysteem, het ieperiaan aquifersysteem, het landeniaan aquifersysteem en de Sokkel
beheer van kwaliteit en kwantiteit VMM

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.