Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Hydrogrografie

Hydrografie

Hoofdwaterloop Bovenschelde
Kanalen Kanaal Bossuit-Kortrijk en Spierekanaal
Belangrijkste zijwaterlopen (Vlaanderen) Spierebeken, Molenbeek-Ronse, Molenbeek-Kluisbergen, Molenbeek-Beiaardbeek, Molenbeek-Maarkebeek, Wallebeek-Stampkotbeek, Moerbeek-Coupure en Zwalmbeek
Stilstaande waters - de Donkvijver in Oudenaarde en de Robert Orient plas in Eke (recreatievijvers)
- een vijftigtal afgesneden meanders langs de Bovenschelde
- de Kallemoeievijver in Nazareth

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.