Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Denderbekken > Gebiedsgerichte werking > Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden in het Denderbekken

In het Denderbekken zetten we in drie aandachtsgebieden een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen: in de stroomgebieden van de Bellebeek, de Marke en de Molenbeek-Pachtbosbeek.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.