Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Denderbekken > Gebiedsgerichte werking > Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden in het Denderbekken

In het Denderbekken zetten we in drie aandachtsgebieden een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen: in de stroomgebieden van de Bellebeek, de Marke en de Molenbeek-Pachtbosbeek.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid