Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aandachtsgebieden in het Denderbekken

In het Denderbekken zetten we in drie aandachtsgebieden een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen: in de stroomgebieden van de Bellebeek, de Marke en de Molenbeek-Pachtbosbeek.
Bellebeek(stempelAG)   

In het stroomgebied van de Bellebeek is de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in waterzuivering. De waterloop kent dan ook een steeds beter wordende waterkwaliteit. En met de aanleg van verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden wordt ook de wateroverlast aangepakt.

Er zijn evenwel nog belangrijke inspanningen nodig. In 2017 startte het bekkensecretariaat daarom met een grondige doorlichting: Welke paramaters moeten nog verbeteren om een goede watertoestand te kunnen halen? En waar zijn er kansen of opportuniteiten?

  

Marke(stempelAG)

De Mark is de belangrijkste zijwaterloop van de Dender op Vlaams grondgebied en stroomt door het hart van het heuvelachtige Pajottenland. Het stroomgebied van de Mark heeft nog een landelijk karakter. De waterkwaliteit verbetert er langzaam. Om een goede watertoestand te halen, moeten vooral het fosforgehalte en de geleidbaarheid nog verbeteren. Ook aan de waterveiligheid wordt gewerkt.

  

Molenb-Pachtb(stempelAG)      

De Molenbeek-Pachtbosbeek is het kleinste van de drie aandachtsgebieden in het Denderbekken. Sinds 2016 heeft het bekkensecretariaat alle actoren samengebracht in een gebiedsgericht overleg waar we knelpunten bespreken en acties afstemmen. Vooral nutriënten vormen nog een probleem. De aanpak van fosfor afkomstig van huishoudens en landbouwactiviteiten vormt dan ook een absolute prioriteit.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.